America Sanchez (Buenos Aires 1939)

2006

Influències i preferències

Influencias y preferencias; Influences and preferences:

Aloisio Magalhães, talent i intel-ligència; talento e inteligencia; talent and intelligence