HfG

Escola de Ulm

Max Bense (1910-90)

*Frederick Henrion (1914-90)